Державне підприємство "Дослідно – проектний центр кораблебудування"

Для забезпечення стабільного розвитку підприємства, підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, а також продуктивності та ефективності своїх проектних робіт, ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» підписано Ліцензійну угоду на придбання САПР AVEVA Marine компанії AVEVA (Великобританія).
З програмним продуктом AVEVA Marine підприємство отримає можливість: – удосконалити процес проектування та випуску документації; – створити єдине електронне середовище обробки, створення, обліку, зберігання конструкторської документації на основі 3D-моделі корабля для різних етапів проектування; – зменшити кількість помилок під час випуску технічної документації та, як наслідок, підвищити якість документації, що розроблюється; – підвищити продуктивність праці за рахунок автоматизації рутинних процесів в проектуванні; – забезпечити контроль всього життєвого циклу корабля від проектування до утилізації. Директор – генеральний конструктор ДП «ДПЦК» Вадим Борисов, коментуючи підписану угоду, підкреслив: «Підприємство довго йшло до прийняття такого рішення. В першу чергу, це пов’язано зі значними витратами на придбання, а також необхідністю забезпечення комплексного впровадження САПР на підприємстві для її наступного ефективного використання. Центр кораблебудування планує і в подальшому вдосконалювати процеси проектування та випуску технічної документації з метою відповідності кращим світовим стандартам проектування бойових надводних кораблів».   Ліцензійна угода була підписана в результаті проведеного тендеру на закупівлю САПР, переможцем якого стала компанія «Сі-Джоб» (ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв» , м. Миколаїв) із САПР AVEVA Marine. Компанія «Сі-Джоб» є офіційним партнером компанії AVEVA на території України. Варто відзначити, що ще в 2016 році на підприємстві була розроблена Концепція впровадження нової САПР. В цьому документі була обґрунтована необхідність впровадження САПР, розглянуті критерії її вибору та передбачуваний ефект від впровадження, проведено комплексний аналіз використання САПР в суднобудуванні, розроблено алгоритм впровадження САПР на підприємстві, виконана економічна оцінка впровадження та розглянуті шляхи зниження впливу негативних факторів.